ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Наведений нижче текст є договором, надалі – Договір, між ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОМ, сайт якого розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://neironchyky.com, що має назву надалі – Інтернет-магазин, і КОРИСТУВАЧЕМ ПОСЛУГ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ, що має назву надалі Покупець, надалі – Сторони, а кожна окремо – Сторона, та визначає умови купівлі-продажу послуг Покупцем через сайт Інтернет-магазину.

1. Загальні положення
1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст. Ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець).
1.2. У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Інтернет-магазина, користувач сайту стає Покупцем.

2. Терміни та визначення
2.1. Інтернет-магазин – логопедичний центр в особі ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ Лисак Юлія Костянтинівна, яка діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців  та громадських формувань (номер запису 25560000000119436 від 02.05.2015, РНОКПП 3190121447, Інтернет-магазин якого розміщений за адресою: https:// neironchyky.com.
2.2. Послуги – опубліковані на сайті Інтернет-магазину перелік освітніх послуг.
2.3. Покупець – фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку (батьтки інші особи, які здійснюють опіку чи піклування над дитиною), яка отримує інформацію від Інтернет-магазину, яка розміщує замовлення на пошук, резервування Послуг, які наявні на сайті Інтернет-магазину, для цілей не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, чи юридична особа / фізична особа- підприємець.
2.4. Замовлення – оформлена і розміщена заявка Покупця, адресована Інтернет-магазину, на пошук та резервування Послуг для купівлі Покупцем.
2.5. Сайт – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою: https:// neironchyky.com./, і містить всі ознаки публічної оферти з пошуку, резервування Послуг, обраних Покупцем на сайті.

3. Предмет договору
3.1. Цей Договір визначає порядок взаємодії та умови надання Інтернет-магазином Послуг Покупцеві, ґрунтуючись на його прагненні, бажанні і можливості скористатися послугами пошуку, резервування Послуг, а також на прагненні Інтернет-магазину надати Покупцеві потрібну йому інформацію, знайти і надати Послуги згідно із Замовленням Покупця, і зарезервувати їх для подальшого придбання Покупцем.
3.2. Покупець погоджується з умовами цього Договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку «Оплата» та кнопку «Допомога» , що виражає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього Договору і згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Інтернет-магазин від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього Договору і залишає право Інтернет-магазину скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

4. Правила роботи із Сайтом
4.1. Покупець може переглядати зміст Сайту, оформляти Замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.
4.2. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на Сайті від його імені.
4.3. Заборонено використовувати Сайт для протизаконної і забороненої діяльності. Покупці Інтернет-магазину погоджуються дотримуватися законів України і норми поведінки, прийняті в мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись, розміщенням на сайті матеріалів екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпає і/або ущемляє честь, гідність і/або ділову репутацію третіх осіб і порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Інтернет-магазину.

5. Порядок оформлення Замовлення
5.1. Покупець оформляє Замовлення на Сайті самостійно, шляхом реєстрації на курс і натискаючи кнопку «Записатися на прийом».

6. Порядок оплати
6.1. Покупець отримує Послуги, зазначені в розміщеному на Сайті Замовленні, на умовах, узгоджених Сторонами в підтвердженому Інтернет-магазином Замовленні Покупця на умовах передоплати за допомогою платіжного сервісу WayForPay або інших електронних платіжних сервісів. Оплата відбувається у гривнях.
6.2. Вартість Замовлення підлягає оплаті і вказується на Сайті при оформленні і в момент розміщення Замовлення.

7. Умови надання Послуг
7.1. Інтернет-магазин не несе відповідальності за якість інтернету та технічних можливостей Покупця під час надання Послуг.
7.2. Послуга надається відповідно до дати та часу, які зазначені в назві Послуги на Сайті. Послуга у виключних випадках може бути перенесена на інший час через незалежні від Інтернет-магазину обставини. Про час перенесення повідомляється Покупцю не пізніше ніж за 2 години до початку надання Послуг.
7.3. Якщо Покупець повідомив не пізніше ніж за 6 години до початку надання Послуг Інтернет-магазин, надіславши запит на сайт в розділ «Контакти», то такі Послуги можуть бути перенесені на інші дату та час за погодженням Сторін.
7.4. Прізвище та ім’я, зазначені під час оформлення замовлення, Покупець зобов’язаний використовувати під час отримання Послуг, реєструючись на платформах для проведення онлайн-занять, наприклад, в Zoom. Після такого підключення Послуга вважається наданою у повному обсязі. Покупці, які заходять під іншими ідентифікаційними даними, до занять не допускаються, при цьому оплачена Послуга повторно не надається.
7.5. Послуги надаються за київським часом.

8. Умови повернення
8.1. Послуги не можуть бути повернутими.
8.2. Кошти, за невикористані Покупцем Послуги, не повертаються.
8.3. В разі не попередження Покупцем не менше ніж за шість годин про неможливість у призначений день та час використати послуги (відвідати зайняття), Покупець зобовязаний сплатити надані але не використані ним послуги в повному обсязі.
8.4. Послуги вважаються наданими, якщо представник Інтернет-магазину фактично перебував у місці надання послуг та безумовно готовий був їх надати, а Покупець не з’явився і не попередив Інтернет – магазин про свою неявку в порядку, визначеному п. 8.3. Договору.
8.5. Невикористані вчасно Покупцем заняття не переносяться.

9. Конфіденційність і захист персональних даних
9.1. При реєстрації на Сайті Покупець залишає персональні та контактні дані, зазначені в цьому Договорі, але не обмежуються ним.
9.2. Надаючи свої персональні дані на Сайті при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
9.3. Інтернет-магазин використовує отримані персональні дані для надання Послуг, визначених цим Договором, для просування Послуг, що надаються Інтернет-магазином, у тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.
9.4. Інтернет-магазин зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Інтернет-магазином інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства.
9.5. Якщо Покупець не бажає, щоб Інтернет-магазин продовжував обробляти персональні дані, то Покупцеві необхідно звернутися із заявою в службу підтримки. В цьому випадку Покупець не зможе продовжувати користуватися послугами Інтернет-магазину.
9.6. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Інтернет-магазин не несе відповідальності за неякісне виконання покладених на нього зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

10. Інформаційні повідомлення
10.1. Реєструючись на Сайті, Покупець дає Інтернет-магазину згоду на отримання інформаційних повідомлень від Інтернет-магазину і його партнерів, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, за допомогою служби коротких повідомлень (SMS) і електронної пошти.
10.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, написавши відповідну заяву на електронну пошту.

11. Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті
11.1. Сайт може містити матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші захищені  законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.
11.2. Весь зміст Сайту охороняється законодавством України.
11.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, не має права вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або уступці, створювати вторинні документи та ін.

12. Інші умови
12.1. Цей Договір укладено на території України і регулюється діючим законодавством України.
12.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього Договору не призводить до недійсності Договору в цілому.
12.3. Усі суперечки, що виникають між Покупцем та Інтернет-магазином, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Інтернет-магазин можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.
12.4. Інтернет-магазин має право вносити зміни в текст цього Договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна чинна редакція Договору завжди доступна на Сайті.

Застереження про умови повернення грошових коштів
Інтернет-магазин гарантує повернення коштів за операцію у випадку скасування ним надання послуг. Надання послуг вважається скасованим, якщо є публічне повідомлення про це від Інтернет-магазину, після чого відбувається повернення коштів, фактично перерахованих Покупцем на отримання Послуг. Термін повернення грошових коштів складає 10 (десять) банківських днів з моменту фактичного оформлення заявки на повернення коштів.

Застереження про здійснення благодійних внесків
ПОРЯДОК
отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб Інтернет – магазином 

Цей Порядок визначає вимоги до отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв (далі – благодійні внески) від юридичних та фізичних осіб – резидентів і нерезидентів (далі – благодійники) безпосередньо Інтернет-магазином. 
1. Благодійні внески можуть надаватися благодійниками Інтернет-магазину в грошовій формі для потреб його фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються Інтернет-магазином – набувачем відповідно до першочергових потреб, пов’язаних виключно з його основною діяльністю. 
2. Частина коштів, отриманих як благодійні (добровільні) внески і пожертви від юридичних та фізичних осіб, можуть спрямовуватися на фінансування його поточної діяльності, закупівлі методичних, навчальних матеріалів, виплату заробітної плати працівників Інтернет-магазину відповідно до його кошторису з дотриманням вимог Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” від 05.07.2012р. №5073 – VI у разі, коли такий напрям видатків визначений благодійником. 
3. Благодійні внески не можуть заміняти плату за надання Покупцями платних послуг за переліками, визначеними Інтернет-магазином на його сайті за адресою: https:// neironchyky.com./. 
4. Благодійні внески у грошовій формі зараховуються на рахунок “Допомога”. Облік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, ведеться відповідно до діючого законодавства України та правил ведення бухгалтерського обліку.